How’s Your Customer Experience?

Adobe w nowym spocie dość trafnie definiuje problem nieumiejętnego tworzenia profilu klienta na podstawie gromadzonych za pomocą różnych kanałów informacji.

Aid to cart

Najprostsze pomysły są najgenialniejsze. Dzisiaj o tym, jak prosty patent zwiększył ilość darowizn na rzecz walki z głodem w Kolumbii.

Missing A, B and O

Co łączy Microsoft, Tesco, miasto Amsterdam czy operę w Sydney? Z ich logo zaczęły znikać literki A, B i O.