Missing A, B and O

Co łączy Microsoft, Tesco, miasto Amsterdam czy operę w Sydney? Z ich logo zaczęły znikać literki A, B i O.